Chính sách Sử dụng Website Yến sào sakura

Điều 1. Mục đích và Điều kiện Sử dụng

1.1. Khi truy cập và sử dụng trang web Yến sào sakura, bạn đồng ý rằng bạn đang tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện dưới đây và tất cả các quy định áp dụng.

1.2. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi này sẽ được xem xét là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Điều 2. Tính chất của thông tin hiển thị

2.1. Trang web Yến sào sakura cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và những nội dung liên quan. Mọi thông tin và nội dung trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

2.2. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sự phụ thuộc vào thông tin trên trang web.

 

Điều 3. Bảo Mật Thông Tin

3.1. Chi tiết về việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn được quy định trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, và bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật đó.

Điều 4. Liên Kết Từ Trang Web Khác

4.1. Trang web Yến sào sakura có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của các trang web này. Việc bạn truy cập các trang web liên kết là tùy ý và tại rủi ro của bạn.

Điều 5. Miễn Trừ Trách Nhiệm

5.1. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính hoạt động, an toàn hoặc độ chính xác của trang web Yến sào sakura và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Điều 6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

6.1. Trang web Yến sào sakura và tất cả nội dung, hình ảnh, và tài liệu khác trên trang web này là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có quyền sở hữu. Bất kỳ sử dụng, sao chép hoặc phân phối nội dung này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên thứ ba liên quan là không được phép.

CÔNG TY CP SX TM XUẤT NHẬP KHẨU SAKURA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 36 Đường Liên , Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Email: [email protected]